Mokyklos gerosios patirties sklaida

  • Paskelbė : Aušra Juzėnienė
  • Paskelbta: 2024-04-15
  • Kategorija: Didžiuojamės

2024 m. balandžio 10 d. bendradarbiaujant su Lazdijų švietimo centru mokykloje vyko renginys, skirtas gerosios patirties sklaidai. Seminaro metu mokyklos mokytojai ir administracijos atstovai skaitė aktualius pranešimus apie įtraukųjį ugdymą. Mokyklos direktorius Virginijus Molis ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Bernotienė pranešime aptarė, kaip sudaromos optimalios ugdymosi sąlygos specialiosiose klasėse, skirtose intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, kaip specialieji ugdymosi poreikiai atliepiami bendrojo lavinimo klasėse. Taip pat buvo atskleista, kaip pritaikyti mokyklos aplinką skirtingų galių ir gebėjimų mokiniams ugdytis. Mokyklos specialiosios klasės mokytoja metodininkė Violeta Vansavičienė pristatė Individualaus ugdymo plano rengimą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimą. Mokyklos specialiosios klasės mokytoja metodininkė Laima Strimaitienė pristatė tęstinį mokyklos projektą „Būkime pažįstami“. Mokytoja ekspertė Birutė Žeimienė ir vyresnioji mokytoja Asta Čičelytė-Grybienė pristatė praktines patirtis dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Pranešimų metu aptarta, kaip ieškoti inovatyvių mokymo(si) būdų atsižvelgiant į individualias vaiko galias ir sunkumus, kaip koreguojant elgesį ir pritaikant mokymosi aplinką pasiekti pokyčių ugdyme. Renginio dalyviams ekskursijos po mokyklą metu buvo pristatytos mokyklos edukacinės aplinkos, sensorinės erdvės. Diskusijoje aptarti aktualūs klausimai apie įtraukųjį ugdymą, pasidalinta gerosiomis praktinėmis patirtimis. 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos