Pamokų tvarkaraštis

Pamokų tvarkaraštis 2023 - 2024 m.m.

Pirmadienis

 

1 (8.00 - 8.45)

2 (8.55 - 9.40)

3 (9.50 - 10.35)

 4 (11.00 - 11.45) 

 5 (12.10 - 12.55) 

 6 (13.05 - 13.50) 

1a klasė

Lietuvių k.

Muzika

Fizinis ugd.

Gamta ir žmogus

Technologijos

 

1b klasė

Lietuvių k. Matematika

Šokis

Gamta ir žmogus

Dailė

 

1c klasė

Lietuvių k.

Matematika Tikyba/Etika Dailė Fizinis ugd.

 

2a klasė

Anglų k.

Lietuvių k. Lietuvių k. Šokis Matematika

Klasės valandėlė

2b klasė

Matematika

Šokis

Anglų k.

Pasaulio paž. 

Lietuvių k.

 

2c klasė

Pasaulio paž. 

Fizinis ugd.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

Muzika

3a klasė

Lietuvių k. Matematika

Muzika

Anglų k.  Fizinis ugd.

 

3b klasė

Fizinis ugd.

Etika/Tikyba

Matematika Lietuvių k.

Anglų k. 

Ugdymo por.

3c klasė

Matematika

Anglų k. 

Lietuvių k.

Fizinis ugd.

Lietuvių k.

 

4a klasė

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Fizinis ugd.

Etika/Tikyba

Informatika

4b klasė

Matematika

Lietuvių k. 

Lietuvių k. 

Muzika

Dailė ir techn.

Anglų k.

4c klasė

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k. 

Etika / Tikyba 

Muzika

Informatika

Specialioji A

Komunikacinė v. Pažintinė v. Orientacinė v. Etika Ugdymo por.

 

Specialioji B

Komunikacinė v.

Orientacinė v.

Meninė v. - Technologijos 

Pažintinė v. Ugdymo por.

 

 

Antradienis

 

1 (8.00 - 8.45)

2 (8.55 - 9.40)

3 (9.50 - 10.35)

 4 (11.00 - 11.45) 

 5 (12.10 - 12.55) 

 6 (13.05 - 13.50) 

1a klasė

Matematika Šokis Lietuvių k. Lietuvių k. Klasės valandėlė  

1b klasė

Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Visuomeninis ugd.  Fizinis ugd.  

1c klasė

Šokis Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Klasės valandėlė  

2a klasė

Muzika Fizinis ugd. Etika/Tikyba Lietuvių k. Matematika  

2b klasė

Lietuvių k. Etika/Tikyba Matematika Muzika Dailė ir techn.  

2c klasė

Matematika Lietuvių k. Šokis Etika / Tikyba Muzika  

3a klasė

Matematika Lietuvių k. Fizinis ugd. Visuomeninis ugd. Dailė Informatika

3b klasė

Lietuvių k. Lietuvių k.  Matematika Dailė Technologijos  

3c klasė

Lietuvių k.  Lietuvių k. Muzika Matematika Visuomeninis ugd. Ugdymo por.

4a klasė

Matematika Muzika Pasaulio paž.  Pasaulio paž. Lietuvių k.  Klasės valandėlė

4b klasė

Matematika Lietuvių k. Lietuvių k.  Fizinis ugd. Etika/Tikyba  

4c klasė

Lietuvių k.

Matematika

Pasaulio paž. Pasaulio paž. Fizinis ugd. Ugdymo por.

Specialioji A

Fizinis ugd.  Komunikacinė v. Meninė v. - Dailė 

Pažintinė v.

Ugdymo por.

 

Specialioji B

Fizinis ugd. Orientacinė v. Komunikacinė v. 

Pažintinė v.

Ugdymo por.

 

 

Trečiadienis

 

1 (8.00 - 8.45)

2 (8.55 - 9.40)

3 (9.50 - 10.35)

 4 (11.00 - 11.45) 

 5 (12.10 - 12.55) 

 6 (13.05 - 13.50) 

1a klasė

Lietuvių k.  Lietuvių k.  Matematika Muzika Fizinis ugd.  

1b klasė

Lietuvių k.  Fizinis ugd. Muzika Matematika Technologijos  

1c klasė

Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Gamta ir žmogus Muzika  

2a klasė

Lietuvių k.  Muzika Anglų k.  Matematika Pasaulio paž.  

2b klasė

Lietuvių k. Anglų k. Lietuvių k.  Pasaulio paž. Matematika  

2c klasė

Matematika Pasaulio paž. Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k.  

3a klasė

Anglų k. Matematika Šokis Lietuvių k. Lietuvių k.  Ugdymo por.

3b klasė

Matematika Šokis Lietuvių k. Lietuvių k. Gamta ir žmogus  

3c klasė

Šokis Gamta ir žmogus  Lietuvių k. Fizinis ugd. Matematika  

4a klasė

Fizinis ugd. Lietuvių k. Matematika Anglų k.  Informatika  

4b klasė

Lietuvių k. Matematika Fizinis ugd. Pasaulio paž. Pasaulio paž. Informatika

4c klasė

Muzika Matematika Lietuvių k. Fizinis ugd. Dailė ir techn. Anglų k.

Specialioji A

Komunikacinė v.

Orientacinė v.  Informacinės techn. 

Pažintinė v.

Ugdymo por.

 

Specialioji B

Komunikacinė v.

Informacinės techn. 

Meninė v. - Dailė 

Etika

Ugdymo por.

 

 

Ketvirtadienis

 

1 (8.00 - 8.45)

2 (8.55 - 9.40)

3 (9.50 - 10.35)

 4 (11.00 - 11.45) 

 5 (12.10 - 12.55) 

 6 (13.05 - 13.50) 

1a klasė

Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Fizinis ugd. Ugdymo por.  

1b klasė

Lietuvių k. Lietuvių k. Muzika Fizinis ugd. Matematika  

1c klasė

Lietuvių k. Lietuvių k. Technologijos Matematika Fizinis ugd.  

2a klasė

Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika Pasaulio paž. Dailė ir techn.  

2b klasė

Muzika Matematika Fizinis ugd. Lietuvių k. Lietuvių k. Klasės valandėlė

2c klasė

Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika Dailė ir techn. Anglų k.  

3a klasė

Fizinis ugd. Muzika Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika Klasės valandėlė

3b klasė

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Muzika Matematika Fizinis ugd.

3c klasė

Matematika Fizinis ugd. Lietuvių k. Anglų k. Technologijos Klasės valandėlė

4a klasė

Šokis Matematika Lietuvių k. Dailė ir techn. Dailė ir techn. Anglų k.

4b klasė

Anglų k  Matematika Lietuvių k. Dailė ir techn. Muzika  

4c klasė

Matematika Anglų k. Lietuvių k. Dailė ir techn. Fizinis ugd. Informatika

Specialioji A

Komunikacinė v. Meninė v. - Muzika  Meninė v. - Šokis  Orientacinė v.   

 

Specialioji B

Orientacinė v. Meninė v. - Šokis Meninė v. - Muzika Komunikacinė v.  

 

 

Penktadienis

 

1 (8.00 - 8.45)

2 (8.55 - 9.40)

3 (9.50 - 10.35)

 4 (11.00 - 11.45) 

 5 (12.10 - 12.55) 

 6 (13.05 - 13.50) 

1a klasė

Matematika Etika / Tikyba Lietuvių k. Visuomeninis ugd. Dailė  

1b klasė

Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika Etika/Tikyba Klasės valandėlė  

1c klasė

Lietuvių k. Fizinis ugd. Muzika Visuomeninis ugd. Ugdymo por.  

2a klasė

Lietuvių k. Fizinis ugd. Fizinis ugd. Dailė ir techn. Matematika  

2b klasė

Matematika Lietuvių k. Fizinis ugd. Fizinis ugd. Dailė ir techn.  

2c klasė

Matematika Dailė ir techn. Fizinis ugd. Fizinis ugd.    

3a klasė

Matematika Lietuvių k.  Gamat ir žmogus Technologijos Etika / Tikyba  

3b klasė

Matematika Muzika Visuomeninis ugd. Fizinis ugd. Klasės valandėlė  

3c klasė

Muzika Lietuvių k. Etika/Tikyba Matematika Dailė  

4a klasė

Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Muzika Fizinis ugd.

 

4b klasė

Lietuvių k. Šokis Matematika Fizinis ugd. Klasės valandėlė

Ugdymo por.

4c klasė

Lietuvių k. Lietuvių k. Šokis Matematika Klasės valandėlė

 

Specialioji A

Fizinis ugd. Komunikacinė v.  Meninė v. - Technologijos  Meninė v. - muzika Klasės valandėlė

 

Specialioji B

Fizinis ugd. Komunikacinė v. Meninė v. - Muzika Pažintinė v.  Klasės valandėlė

 

Atnaujinta: 2024-03-20