Pamokų tvarkaraštis

Pamokų tvarkaraštis 2021 - 2022 m.m.

Pirmadienis

 

1

2

3

4

5

6

7

1a klasė

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

Pertrauka

Dailė ir tech.

Fizinis ugd.

 

1b klasė

Matematika

Muzika

Lietuvių k.

Pertrauka

Fizinis ugd.

 

 

1c klasė

Lietuvių k.

Matematika

Fizinis ugd.

Pertrauka

Etika / Tikyba

 

 

2a klasė

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Šokis

Pertrauka

Anglų k.

Matematika

 

2b klasė

Lietuvių k.

Šokis

Matematika

Pertrauka

Dailė ir tech.

Etika / Tikyba

 

2c klasė

Matematika

Lietuvių k.

Anglų k.

Pertrauka

Muzika

Dailė ir tech.

 

3a klasė

Muzika

Matematika

Lietuvių k.

Anglų k.

Pertrauka

Dailė ir tech.

Fizinis ugd.

3b klasė

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

Fizinis ugd.

Pertrauka

Dailė ir tech.

 

3c klasė

Matematika

Fizinis ugd.

Muzika

Lietuvių k.

Pertrauka

Pasaulio paž.

 

4a klasė

Anglų k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Šokis

Pertrauka

Matematika

 

4b klasė

Matematika

Etika / Tikyba

Lietuvių k.

Muzika

Pertrauka

Pasaulio paž.

 

4c klasė

Fizinis ugd.

Anglų k.

Etika / Tikyba

Matematika

Pertrauka

Lietuvių k.

 

Specialioji A

Komunikacinė v.

Orientacinė v.

Pažintinė v.

Pertrauka

Meninė v. - Muzika

 

 

Specialioji B

Komunikacinė v.

Orientacinė v.

Meninė v. - Muzika

Pertrauka

Pažintinė v.

 

 

 

Antradienis

 

1

2

3

4

5

6

7

1a klasė

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Muzika

Pertrauka

Matematika

Etika / Tikyba

 

1b klasė

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Etika / Tikyba

Pertrauka

Fizinis ugd.

 

 

1c klasė

Matematika

Muzika

Lietuvių k.

Pertrauka

Lietuvių k.

Fizinis ugd.

 

2a klasė

Lietuvių k.

Fizinis ugd.

Fizinis ugd.

Pertrauka

Matematika

Dailė ir tech.

 

2b klasė

Fizinis ugd.

Fizinis ugd.

Matematika

Pertrauka

Lietuvių k.

Anglų k.

 

2c klasė

Fizinis ugd.

Fizinis ugd.

Matematika

Pertrauka

Lietuvių k.

Lietuvių k.

 

3a klasė

Lietuvių k.

Etika / Tikyba

Pasaulio paž.

Dailė ir tech.

Pertrauka

Matematika

 

3b klasė

Muzika

Fizinis ugd.

Matematika

Anglų k.

Pertrauka

Lietuvių k.

 

3c klasė

Anglų k.

Lietuvių k.

Matematika

Šokis

Pertrauka

Dailė ir tech.

 

4a klasė

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

Etika / Tikyba

Pertrauka

Pasaulio paž.

Fizinis ugd.

4b klasė

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Anglų k.

Fizinis ugd.

Pertrauka

Matematika

 

4c klasė

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Pasaulio paž.

Pertrauka

Muzika

 

Specialioji A

Komunikacinė v.

Meninė v. - Šokis

Orientacinė v.

Pertrauka

Meninė v. - Muzika

 

 

Specialioji B

Orientacinė v.

Meninė v. - Muzika

Komunikacinė v.

Pertrauka

Meninė v. - Šokis

 

 

 

Trečiadienis

 

1

2

3

4

5

6

7

1a klasė

Lietuvių k.

Pasaulio paž.

Pasaulio paž.

Pertrauka

Fizinis ugd.

 

 

1b klasė

Lietuvių k.

Pasaulio paž.

Pasaulio paž.

Pertrauka

Matematika

Šokis

 

1c klasė

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

Pertrauka

Pasaulio paž.

Pasaulio paž.

 

2a klasė

Fizinis ugd.

Anglų k.

Matematika

Pertrauka

Muzika

Dailė ir tech.

 

2b klasė

Muzika

Matematika

Lietuvių k.

Pertrauka

Pasaulio paž.

Pasaulio paž.

 

2c klasė

Lietuvių k.

Fizinis ugd.

Matematika

Pertrauka

Anglų k.

Lietuvių k.

 

3a klasė

Lietuvių k.

Matematika

Anglų k.

Šokis

Pertrauka

Pasaulio paž.

 

3b klasė

Matematika

Muzika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Pertrauka

Pasaulio paž.

 

3c klasė

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Fizinis ugd.

Pertrauka

Dailė ir tech.

 

4a klasė

Lietuvių k.

Matematika

Muzika

Anglų k.

Pertrauka

Fizinis ugd.

 

4b klasė

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Fizinis ugd.

Matematika

Pertrauka

Pasaulio paž.

 

4c klasė

Anglų k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Muzika

Pertrauka

Matematika

Fizinis ugd.

Specialioji A

Komunikacinė v.

Meninė v. - Dailė ir tech.

Orientacinė v.

Pertrauka

Pažintinė v.

 

 

Specialioji B

Komunikacinė v.

Orientacinė v.

Meninė v. - Dailė ir tech.

Pertrauka

Pažintinė v.

 

 

 

Ketvirtadienis

 

1

2

3

Pertrauka

5

6

7

1a klasė

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Pertrauka

Muzika

Fizinis ugd.

 

1b klasė

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

Pertrauka

Dailė ir tech.

Muzika

 

1c klasė

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Pertrauka

Šokis

 

 

2a klasė

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

Pertrauka

Pasaulio paž.

Pasaulio paž.

 

2b klasė

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Anglų k.

Pertrauka

Fizinis ugd.

Matematika

 

2c klasė

Šokis

Lietuvių k.

Matematika

Pertrauka

Pasaulio paž.

Pasaulio paž.

 

3a klasė

Muzika

Matematika

Fizinis ugd.

Lietuvių k.

Pertrauka

Lietuvių k.

 

3b klasė

Lietuvių k.

Anglų k.

Matematika

Fizinis ugd.

Pertrauka

Pasaulio paž.

 

3c klasė

Pasaulio paž.

Muzika

Lietuvių k.

Anglų k.

Pertrauka

Matematika

 

4a klasė

Lietuvių k.

Fizinis ugd.

Muzika

Matematika

Pertrauka

Pasaulio paž.

 

4b klasė

Anglų k.

Matematika

Lietuvių k.

Dailė ir tech.

Pertrauka

Dailė ir tech.

Fizinis ugd.

4c klasė

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Šokis

Matematika

Pertrauka

Pasaulio paž.

 

Specialioji A

Fizinis ugd.

Komunikacinė v.

Orientacinė v.

Pertrauka

Pažintinė v.

 

 

Specialioji B

Fizinis ugd.

Pažintinė v.

Orientacinė v.

Pertrauka

Komunikacinė v.

 

 

 

Penktadienis

 

1

2

3

4

5

6

7              

1a klasė

Lietuvių k.

Matematika

Šokis

Pertrauka

Dailė ir tech.

 

 

1b klasė

Dailė ir tech.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Pertrauka

Matematika

Fizinis ugd.

 

1c klasė

Lietuvių k.

Dailė ir tech.

Dailė ir tech.

Pertrauka

Fizinis ugd.

Muzika

 

2a klasė

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Muzika

Pertrauka

Etika / Tikyba

Matematika

 

2b klasė

Matematika

Muzika

Lietuvių k.

Pertrauka

Lietuvių k.

Dailė ir tech.

 

2c klasė

Matematika

Etika / Tikyba

Lietuvių k.

Pertrauka

Muzika

Dailė ir tech.

 

3a klasė

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Fizinis ugd.

Matematika

Pertrauka

 

 

3b klasė

Šokis

Lietuvių k.

Etika / Tikyba

Dailė ir tech.

Pertrauka

Matematika

 

3c klasė

Matematika

Fizinis ugd.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Pertrauka

Etika / Tikyba

 

4a klasė

Lietuvių k.

Matematika

Dailė ir tech.

Dailė ir tech.

Pertrauka

 

 

4b klasė

Matematika

Šokis

Lietuvių k.

Muzika

Pertrauka

 

 

4c klasė

Dailė ir tech.

Dailė ir tech.

Matematika

Fizinis ugd.

Pertrauka

 

 

Specialioji A

Fizinis ugd.

Komunikacinė v. 

Meninė v. - Dailė ir tech.

Pertrauka

Etika

 

 

Specialioji B

Fizinis ugd.

Etika

Komunikacinė v.

Pertrauka

Meninė v. - Dailė ir tech.

 

            

Atnaujinta: 2022-06-09