Pamokų tvarkaraštis

Pamokų tvarkaraštis 2022 - 2023 m.m.

Pirmadienis

 

1 (8.00 - 8.45)

2 (8.55 - 9.40)

3 (9.50 - 10.35)

 4 (11.00 - 11.45) 

 5 (12.10 - 12.55) 

 6 (13.05 - 13.50) 

1a klasė

Lietuvių k.

Muzika

Fizinis ugd.

Matematika 

Klasės val.

 

1b klasė

Lietuvių k. Matematika

Muzika

Lietuvių k.

Fizinis ugd.

 

1c klasė

Lietuvių k.

Etika / Tikyba  Lietuvių k. Matematika Fizinis ugd.

 

2a klasė

Šokis

Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Dailė ir tech.

 

2b klasė

Lietuvių k.

Šokis

Lietuvių k.

Matematika

Dailė ir tech.

Ugdymo por. 

2c klasė

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Šokis

Matematika

Dailė ir tech.

 

3a klasė

Lietuvių k. Lietuvių k.

Matematika

Muzika

Ugdymo por.

 

3b klasė

Fizinis ugd.

Matematika

Lietuvių k. Lietuvių k.

Muzika

 

3c klasė

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Fizinis ugd.

Etika / Tikyba

 

4a klasė

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Pasaulio paž. 

Dailė ir tech.

Muzika

4b klasė

Lietuvių k.

Lietuvių k. 

Etika / Tikyba

Matematika

Ugdymo por.

 

4c klasė

Lietuvių k. 

Fizinis ugd.

Matematika

Etika / Tikyba 

Pasaulio paž.

 

Specialioji A

Komunikacinė v. Meninė v. - Muzika Orientacinė v. Pažintinė v.  

 

Specialioji B

Komunikacinė v.

Orientacinė v.

Meninė v. - Muzika

Pažintinė v.  

 

 

Antradienis

 

1 (8.00 - 8.45)

2 (8.55 - 9.40)

3 (9.50 - 10.35)

 4 (11.00 - 11.45) 

 5 (12.10 - 12.55) 

 6 (13.05 - 13.50) 

1a klasė

Matematika Šokis Lietuvių k. Lietuvių k. Pasaulio paž.  

1b klasė

Matematika Lietuvių k. Šokis Pasaulio paž. Lietuvių k.  

1c klasė

Fizinis ugd. Muzika Lietuvių k. Lietuvių k. Klasės val.  

2a klasė

Lietuvių k. Etika / Tikyba Matematika Fizinis ugd. Pasaulio paž. Ugdymo por. 

2b klasė

Matematika Fizinis ugd. Etika / Tikyba Lietuvių k. Muzika Klasės val.

2c klasė

Matematika Lietuvių k. Fizinis ugd. Etika / Tikyba Pasaulio paž. Klasės val.

3a klasė

Šokis Lietuvių k. Lietuvių. Matematika Anglų k.  Klasės val.

3b klasė

Lietuvių k. Lietuvių k.  Anglų k. Matematika Etika / Tikyba Klasės val.

3c klasė

Lietuvių k.  Anglų k. Matematika Muzika Dailė ir tech.  

4a klasė

Matematika Lietuvių k. Dailė ir tech. Anglų k. Fizinis ugd.  

4b klasė

Anglų k. Matematika Muzika Pasaulio paž. Fizinis ugd. Klasės val.

4c klasė

Muzika

Matematika

Lietuvių k. Lietuvių k. Fizinis ugd. Anglų k.

Specialioji A

Fizinis ugd.  Komunikacinė v. Orientacinė v.

Pažintinė v.

 

 

Specialioji B

Fizinis ugd. Orientacinė v. Komunikacinė v. 

Pažintinė v.

 

 

 

Trečiadienis

 

1 (8.00 - 8.45)

2 (8.55 - 9.40)

3 (9.50 - 10.35)

 4 (11.00 - 11.45) 

 5 (12.10 - 12.55) 

 6 (13.05 - 13.50) 

1a klasė

Matematika Muzika Lietuvių k. Lietuvių k. Fizinis ugd.  

1b klasė

Matematika Fizinis ugd. Lietuvių k. Muzika Ugdymo por.   

1c klasė

Matematika Šokis Lietuvių k. Pasaulio paž.  Pasaulio paž.  

2a klasė

Muzika Pasaulio paž. Lietuvių k. Anglų k. Matematika  

2b klasė

Lietuvių k. Anglų k. Matematika Pasaulio paž. Pasaulio paž.  

2c klasė

Anglų k. Pasaulio paž. Matematika Lietuvių k. Muzika Ugdymo por. 

3a klasė

Pasaulio paž. Pasaulio paž. Anglų k. Matematika Lietuvių k.  Fizinis ugd.

3b klasė

Šokis Lietuvių k. Matematika Fizinis ugd. Anglų k.  

3c klasė

Lietuvių k. Matematika Šokis Pasaulio paž. Pasaulio paž. Ugdymo por.

4a klasė

Fizinis ugd. Lietuvių k. Muzika Matematika Ugdymo por.  

4b klasė

Lietuvių k. Lietuvių k. Fizinis ugd. Matematika Pasaulio paž. Anglų k.

4c klasė

Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Fizinis ugd. Ugdymo por.  

Specialioji A

Komunikacinė v.

Orientacinė v.  Meninė v. - Dailė ir tech.

Pažintinė v.

 

 

Specialioji B

Komunikacinė v.

Orientacinė v.

Meninė v. - Dailė ir tech.

Etika

 

 

 

Ketvirtadienis

 

1 (8.00 - 8.45)

2 (8.55 - 9.40)

3 (9.50 - 10.35)

 4 (11.00 - 11.45) 

 5 (12.10 - 12.55) 

 6 (13.05 - 13.50) 

1a klasė

Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika Pasaulio paž.  Fizinis ugd.  

1b klasė

Lietuvių k. Lietuvių k. Fizinis ugd. Dailė ir tech. Klasės val.  

1c klasė

Lietuvių k. Matematika Muzika Dailė ir tech. Dailė ir tech.  

2a klasė

Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Fizinis ugd. Fizinis ugd. Klasės val.

2b klasė

Muzika Matematika Lietuvių k. Dailė ir tech. Fizinis ugd. Fizinis ugd.

2c klasė

Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika Dailė ir tech. Fizinis ugd. Fizinis ugd.

3a klasė

Fizinis ugd. Muzika Matematika Lietuvių k. Lietuvių k.  

3b klasė

Matematika Lietuvių k. Pasaulio paž. Pasaulio paž. Dailė ir tech. Ugdymo por. 

3c klasė

Matematika Fizinis ugd. Lietuvių k. Lietuvių k. Dailė ir tech. Klasės val.

4a klasė

Šokis Lietuvių k. Matematika Pasaulio paž. Klasės val.  

4b klasė

Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika Muzika Fizinis ugd.  

4c klasė

Lietuvių k. Matematika Pasaulio paž. Dailė ir tech. Muzika  

Specialioji A

Komunikacinė v. Meninė v. - Muzika  Meninė v. - Šokis  Orientacinė v.   

 

Specialioji B

Komunikacinė v. Meninė v. - Šokis Meninė v. - Muzika Orientacinė v.  

 

 

Penktadienis

 

1 (8.00 - 8.45)

2 (8.55 - 9.40)

3 (9.50 - 10.35)

 4 (11.00 - 11.45) 

 5 (12.10 - 12.55) 

 6 (13.05 - 13.50) 

1a klasė

Lietuvių k. Etika / Tikyba Dailė ir tech. Dailė ir tech. Ugdymo por.  

1b klasė

Lietuvių k. Matematika Etika / Tikyba Pasaulio paž. Dailė ir tech.  

1c klasė

Lietuvių k. Lietuvių k. Fizinis ugd. Matematika    

2a klasė

Lietuvių k. Anglų k. Matematika Muzika Dailė ir tech.  

2b klasė

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Matematika    

2c klasė

Muzika Lietuvių k. Matematika Anglų k.    

3a klasė

Matematika Fizinis ugd. Dailė ir tech. Dailė ir tech. Etika / Tikyba  

3b klasė

Matematika Lietuvių k.  Muzika Fizinis ugd. Dailė ir tech.  

3c klasė

Matematika Muzika Lietuvių k. Fizinis ugd. Anglų k.  

4a klasė

Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Etika / Tikyba Fizinis ugd.

Anglų k.

4b klasė

Lietuvių k. Šokis Matematika Dailė ir tech. Dailė ir tech.

 

4c klasė

Anglų k. Matematika Šokis Lietuvių k. Dailė ir tech.

Klasės val.

Specialioji A

Fizinis ugd. Komunikacinė v.  Meninė v. - Dailė ir tech.  Etika Klasės val.

 

Specialioji B

Fizinis ugd. Pažintinė v. Komunikacinė v. Meninė v. - Dailė ir tech.  Klasės val.

 

Atnaujinta: 2023-05-26