Vaiko gerovės komisija

      Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisiją sudaro

Vardas, pavardė

Pareigos mokykloje

Pareigos komisijoje

R. Bernotienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkė

L. Juodelytė - Pipinienė

Psichologė

Narė

R. Katinaitė

Psichologė 

Narė

A. Juzėnienė

Socialinė pedagogė

Narė

A. Simonaitienė

Logopedė

Narė

L. Strimaitienė

Specialiosios B klasės mokytoja

Narė

V. Vansavičienė

Specialiosios A klasės mokytoja

Narė

N. Namajūnienė

Specialioji pedagogė

Narė

 

Atnaujinta: 2024-04-16
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.00 - 11.45
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50