Vaiko gerovės komisija

      Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisiją sudaro

 

Vardas, pavardė Pareigos mokykloje Pareigos komisijoje
R. Bernotienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė
I. Bazilevičienė Psichologė Narė
A. Juzėnienė Socialinė pedagogė Narė
A. Simonaitienė Logopedė, specialioji pedagogė Narė
L. Strimaitienė Specialiosios B klasės mokytoja Narė
V. Vansavičienė Specialiosios A klasės mokytoja Narė
N. Ališauskienė Visuomenės sveikatos specialistė Narė

 

Atnaujinta: 2022-06-09
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.40 - 12.25
 • 6. 12.35 - 13.20
 • 7. 13.30 - 14.15