Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos nuostatai 2021-01-13 01:44:19 6.68 MB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-01-13 01:44:20 382.53 KB
Uniformos dėvėjimo mokykloje tvarka 2021-01-13 01:44:20 30.22 KB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, aprūpinimo, naudojimo tvarkos aprašas 2021-01-13 01:44:20 72.77 KB
Švietimo pagalbos specialistų ir pedagogų bendradarbiavimo modelis 2021-09-27 16:46:53 53.05 KB
Tvarkos
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-11-29 14:31:09 1.67 MB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-11-29 14:31:09 84.92 KB
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu aprašas 2023-11-29 14:31:09 18.62 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-11-29 14:31:09 19.35 KB
Mobiliųjų telefonų, ausinukų ir kitų išmaniųjų įrenginių naudojimo mokykloje tvarka 2023-11-29 14:31:09 446.08 KB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2023-11-29 14:31:09 33.04 KB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos elektroninio dienyno naudojimo tvarka 2023-11-29 14:31:09 888.25 KB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-11-29 14:31:09 127.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos veiklos planas 2023-2024 m.m. 2023-10-19 14:27:46 204.5 KB
Vilniaus Medeinos pradinė mokyklos veiklos plano ataskaita už 2022-2023 m. m. 2023-10-19 14:27:46 36.51 KB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos veiklos planas 2022 - 2023 m.m. 2023-10-19 14:27:46 552.5 KB
2020–2024 m. Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos strateginis planas 2023-10-19 14:27:46 233.98 KB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos ugdymo planas 2023-2024 m.m. ir 2024-2025 m.m. 385.08 KB
Priėmimas į mokyklą
Priimtų mokytis mokinių nuo 2023-09-01 ir klasių komplektų sąrašai 2023-08-25 16:14:13 14.98 KB
Kviečiamų mokytis nuo 2023-09-01 kandidatų sąrašas (V etapas) 2023-08-25 16:14:13 17.1 KB
Kviečiamų mokytis nuo 2023-09-01 kandidatų sąrašas (IV etapas) 2023-08-25 16:14:13 17.31 KB
Kviečiamų mokytis nuo 2023-09-01 kandidatų sąrašas (III etapas) 2023-08-25 16:14:13 15.32 KB
Kviečiamų mokytis nuo 2023-09-01 kandidatų sąrašas (II etapas) 2023-08-25 16:14:13 16.07 KB
Kviečiamų mokytis I-oje klasėje nuo 2023-09-01 kandidatų sąrašas 2023-08-25 16:14:13 16.37 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2023 - 2024 m. m.(patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 1-1747) 2023-08-25 16:14:13 281.05 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas (2023 - 2024 m.m.) 2023-08-25 16:14:13 263.36 KB
Lankstinukas (atmintinė) tėvams 2023 - 2024 m.m. 2023-08-25 16:14:13 369.21 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 354.99 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus 0.96 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus 354.99 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) forma) 34.94 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos skaitytojų aptarnavimo tvarka 2021-10-10 11:30:36 24.5 KB
Atmintinė bibliotekos skaitytojui 2021-10-10 11:30:36 32.5 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, aprūpinimo, naudojimo tvarkos aprašas 2021-10-10 11:30:36 72.77 KB
Kaip išsirinkti knygą bibliotekoje 2021-10-10 11:30:36 48.5 KB
Projektas Medeinos skaitykla 2021-10-10 11:30:36 73.5 KB
Mokinių knygų skaitymo intensyvumo tyrimo pristatymas 2017 2021-10-10 11:30:36 128.5 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės 8.25 MB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 17.94 KB
Informacija mokiniams Atnaujinta Dydis
Mokinių teisės ir pareigos 2021-01-13 20:41:12 111.61 KB
VŠĮ „Vaikų linija“ parengtas lankstinukas „Elektroninės patyčios. Tu gali jas sustabdyti.“ 1.07 MB
Aušros Kurienės knyga „Ką kiekvienas vaikas turi žinoti apie smurtą ir kaip išlikti saugiam?“ 1.05 MB
Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto sudarytas testas – žaidimas „Ką žinote apie druską?“ 1.14 MB
Aktualu tėvams Atnaujinta Dydis
Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimas 2023-02-08 11:41:46 1.17 MB
J. S. Jasiulionės, M. Mažionienės, I. Suchodolskos ir R. Povilaičio knyga „Kaip galiu padėti savo vaikui. Atsakymai į tėvų klausimus“ 2023-02-08 11:41:46 1.41 MB
Rekomenduojamos psichologinės literatūros sąrašas 2023-11-29 14:29:19 65.08 KB
Žinutė tėvams „Apie viduriniosios vaikystės amžiaus tarpsnį” 2023-02-08 11:41:46 138.56 KB
Žinutė tėvams „Mitai apie intelekto sutrikimą turinčius vaikus” 2023-02-08 11:41:46 112.6 KB
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistų informacinis lankstinukas „Skanus ir naudingas užkandis į mokyklą ar darželį“ 2023-02-08 11:41:46 1.68 MB
Mokinių mintys apie fizines bausmes 2023-02-08 11:41:46 69.69 KB
Paskaitos „Vaikų psichologinis atsparumas“ santrauka 2023-02-08 11:41:46 150.62 KB
Žinutė tėvams: „Kaip jūs galite padėti vaikams geriau mokytis mokykloje?“ 2023-02-08 11:41:46 210.18 KB
ŠMM parengtas lankstinukas „Ko, kodėl ir kaip mokosi vaikai pradinėje mokykloje? Lietuvių kalba. Patarimai tėveliams.“ 2023-02-08 11:41:46 2.91 MB
Policijos pranešimas apie pirotechninių gaminių naudojimą švenčių metu. 2023-02-08 11:41:46 80.45 KB
Svarbi policijos informacija dėl draudimo rūkyti asmenims iki 16 metų. 2023-02-08 11:41:46 39.5 KB
Rekomenduojamas priemonių sąrašas pirmokui 2023-02-08 11:41:46 12.6 KB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
Nacionalinis 4-ų klasių mokinių pasiekimų patikrinimas 2022 m. 2023-02-20 14:39:20 175.36 KB
Nacionalinis 4-ų klasių mokinių pasiekimų patikrinimas 2021 m. 2023-02-20 14:39:20 16.06 KB
Nacionalinis 4-ų klasių mokinių pasiekimų patikrinimas 2019 m. 2023-02-20 14:39:20 912.32 KB
Nacionalinis 2-ų klasių mokinių pasiekimų patikrinimas 2019 m. 2023-02-20 14:39:20 691.56 KB
Nacionalinis 4-ų klasių mokinių pasiekimų patikrinimas 2018 m. 2023-02-20 14:39:20 690.08 KB
Nacionalinis 2-ų klasių mokinių pasiekimų patikrinimas 2018 m. 2023-02-20 14:39:20 690.71 KB
Nacionalinis 4-ų klasių mokinių pasiekimų patikrinimas 2017 m. 2023-02-20 14:39:20 684.88 KB
Nacionalinis 2-ų klasių mokinių pasiekimų patikrinimas 2017 m. 2023-02-20 14:39:20 614.81 KB
Standartizuotų 4-ų klasių mokinių testų taikymas mokyklose 2016 m. 2023-02-20 14:39:20 456.09 KB
Nacionalinis 2-ų klasių mokinių pasiekimų patikrinimas 2016 m. 2023-02-20 14:39:20 390.33 KB
Standartizuotų 4-ų klasių mokinių testų taikymas mokyklose 2015 m. 2023-02-20 14:39:20 454.04 KB
Standartizuotų 4-ų klasių mokinių testų taikymas mokyklose 2014 m. 2023-02-20 14:39:20 393.72 KB