Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos nuostatai 2021-01-13 01:44:19 6.68 MB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2021-01-13 01:44:19 116.9 KB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-01-13 01:44:20 382.53 KB
Uniformos dėvėjimo mokykloje tvarka 2021-01-13 01:44:20 30.22 KB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, aprūpinimo, naudojimo tvarkos aprašas 2021-01-13 01:44:20 72.77 KB
Tvarkos
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-02-26 09:42:47 84.92 KB
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu aprašas 2021-02-26 09:39:25 18.62 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2021-02-26 09:40:21 19.35 KB
Mobiliųjų telefonų, ausinukų ir kitų išmaniųjų įrenginių naudojimo mokykloje tvarka 2021-02-26 09:41:59 446.08 KB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2021-02-26 11:08:42 33.04 KB
Bibliotekos laikina skaitytojų aptarnavimo tvarka 2020 2021-02-26 11:28:24 14.01 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2020–2024 m. Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos strateginis planas 2021-01-13 01:42:18 233.98 KB
Mokyklos 2019–2020 m. m. ir 2020–2021 m. m. ugdymo planas 2021-01-13 01:42:18 123.35 KB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos  2019–2020 m. m. veiklos planas 2021-01-13 01:42:18 524.01 KB
Priėmimas į mokyklą
Pakviestų mokytis mokykloje sąrašas (II turas) 2021 - 2022 m.m. 2021-06-15 17:10:34 13.2 KB
Pakviestų mokytis mokykloje sąrašas (2021-2022 m.m.) 2021-06-15 17:10:34 14.02 KB
Lankstinukas (atmintinė) 2021 - 2022 m.m. 2021-06-15 17:10:34 371.13 KB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos mokinių skyrimo į klases ir klasių vadovų priskyrimo klasėms tvarkos aprašas 2021-06-15 17:10:34 17.39 KB
Priėmimo mokytis Vilniaus Medeinos pradinėje mokykloje komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-06-15 17:10:34 45 KB
Priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-06-15 17:10:34 197.52 KB
Priėmimo tvarka savivaldybėje 2021-06-15 17:10:34 156.75 KB
Vilniaus miesto savivaldybės specialiųjų mokyklų aptarnavimo teritorijos. 2021-06-15 17:10:34 2.66 MB
Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų pradinių klasių aptarnavimo teritorijos. 2021-06-15 17:10:34 2.83 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus 0.96 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) forma) 34.94 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos laikina skaitytojų aptarnavimo tvarka 2020 2021-02-26 11:28:24 14.01 KB
Projektas Medeinos skaitykla 2015-2016 2021-02-26 11:29:02 81.5 KB
Mokinių knygų skaitymo intensyvumo tyrimo pristatymas 2017 2021-02-26 11:29:17 128.5 KB
Informacija mokiniams Atnaujinta Dydis
Mokinių teisės ir pareigos 2021-01-13 20:41:12 111.61 KB
VŠĮ „Vaikų linija“ parengtas lankstinukas „Elektroninės patyčios. Tu gali jas sustabdyti.“ 1.07 MB
Aušros Kurienės knyga „Ką kiekvienas vaikas turi žinoti apie smurtą ir kaip išlikti saugiam?“ 1.05 MB
Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto sudarytas testas – žaidimas „Ką žinote apie druską?“ 1.14 MB
Aktualu tėvams Atnaujinta Dydis
J. S. Jasiulionės, M. Mažionienės, I. Suchodolskos ir R. Povilaičio knyga „Kaip galiu padėti savo vaikui. Atsakymai į tėvų klausimus“ 2021-01-14 00:22:00 1.41 MB
Rekomenduojamos psichologinės literatūros sąrašas 2021-01-14 00:22:00 65.08 KB
Žinutė tėvams „Apie viduriniosios vaikystės amžiaus tarpsnį” 2021-01-14 00:22:00 138.56 KB
Žinutė tėvams „Mitai apie intelekto sutrikimą turinčius vaikus” 2021-01-14 00:22:00 112.6 KB
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistų informacinis lankstinukas „Skanus ir naudingas užkandis į mokyklą ar darželį“ 2021-01-14 00:22:01 1.68 MB
Mokinių mintys apie fizines bausmes 2021-01-14 00:22:01 69.69 KB
Paskaitos „Vaikų psichologinis atsparumas“ santrauka 2021-01-14 00:22:01 150.62 KB
Žinutė tėvams: „Kaip jūs galite padėti vaikams geriau mokytis mokykloje?“ 2021-01-14 00:22:02 210.18 KB
ŠMM parengtas lankstinukas „Ko, kodėl ir kaip mokosi vaikai pradinėje mokykloje? Lietuvių kalba. Patarimai tėveliams.“ 2021-01-14 00:22:03 2.91 MB
Policijos pranešimas apie pirotechninių gaminių naudojimą švenčių metu. 2021-01-14 00:32:13 80.45 KB
Svarbi policijos informacija dėl draudimo rūkyti asmenims iki 16 metų. 2021-01-14 00:32:13 39.5 KB
Rekomenduojamas priemonių sąrašas pirmokui 12.6 KB