Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos nuostatai 2021-01-13 01:44:19 6.68 MB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2021-01-13 01:44:19 116.9 KB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-01-13 01:44:20 382.53 KB
Uniformos dėvėjimo mokykloje tvarka 2021-01-13 01:44:20 30.22 KB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, aprūpinimo, naudojimo tvarkos aprašas 2021-01-13 01:44:20 72.77 KB
Tvarkos
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2021-02-26 09:42:47 84.92 KB
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu aprašas 2021-02-26 09:39:25 18.62 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2021-02-26 09:40:21 19.35 KB
Mobiliųjų telefonų, ausinukų ir kitų išmaniųjų įrenginių naudojimo mokykloje tvarka 2021-02-26 09:41:59 446.08 KB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2021-02-26 11:08:42 33.04 KB
Bibliotekos laikina skaitytojų aptarnavimo tvarka 2020 2021-02-26 11:28:24 14.01 KB