Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-02-14 08:57:44 1.67 MB
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu aprašas 2024-02-14 08:57:44 18.62 KB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-02-14 08:57:44 49 KB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-02-14 08:57:44 98.04 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2024-02-14 08:57:44 19.35 KB
Mobiliųjų telefonų, ausinukų ir kitų išmaniųjų įrenginių naudojimo mokykloje tvarka 2024-02-14 08:57:44 446.08 KB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2024-02-14 08:57:44 33.04 KB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos elektroninio dienyno naudojimo tvarka 2024-02-14 08:57:44 888.25 KB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-02-14 08:57:44 127.5 KB