Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022-02-02 11:38:09 84.5 KB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-02-02 11:38:09 84.92 KB
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu aprašas 2022-02-02 11:38:09 18.62 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2022-02-02 11:38:09 19.35 KB
Mobiliųjų telefonų, ausinukų ir kitų išmaniųjų įrenginių naudojimo mokykloje tvarka 2022-02-02 11:38:09 446.08 KB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2022-02-02 11:38:09 33.04 KB