Fizinė aplinka

Klasių patalpos – ergonomiškos. Mokiniams sudaromos sąlygos mokytis individualiai, porose ar grupėse. Jaukūs žaidimų kambariai, kuriuose galima žaisti judrius žaidimus, skaityti knygas ar klausytis muzikos.

Šiuolaikinės technologijos, naudojamos ugdymo proceso metu, suteikia galimybę mokiniams plėtoti pažintinius gebėjimus, ugdytis informacinį raštingumą.

Sporto salėje, aktų salėje mokiniai turi galimybę ugdytis meninius, fizinius gebėjimus.

Mokyklos teritorijoje esantis Sporto aikštynas,  žaidybinės erdvės, tikslinės paskirties erdvės, poilsiui skirtos erdvės sudaro sąlygas mokiniams aktyviai, kūrybiškai veikti lauke.