Socialinė emocinė aplinka

Socialinė emocinė mokyklos aplinka ir gera mokinių savijauta turi įtakos ir jų pasiekimams: rečiau mokykloje patyčias patiriantys mokiniai pasiekia aukštesnius mokymosi rezultatus.

Mokykloje patvirtintas Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Medeinos pradinėje mokykloje tvarkos aprašas (2016). Aprašo paskirtis – padėti mokyklai užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinką, kuri yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi.

1-4 klasėse vykdoma programa „Antras žingsnis“ padeda mokiniams ugdytis socialinius emocinius įgūdžius, stiprinti mokinių atsparumą neigiamai aplinkos įtakai, kurti brandžius tarpasmeninius santykius.

Mokykla dalyvauja emocinės pagalbos telefonu linijos „Vaikų linija“ inicijuojamoje akcijoje „Sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių”. 

Gyvenimo įgūdžių formavimui skirtos veiklos:

- saugios elgsenos kelyje ir kitose pavojingose gyvenimo situacijose pamokos;

socialinių įgūdžių užsiėmimai.