Apklausos ir tyrimai

2-4 klasių mokinių apklausa apie tarp mokinių vyraujantį mikroklimatą.

2021 m. rugsėjo-spalio mėnesiais Medeinos pradinėje mokykloje buvo vykdoma apklausa apie tarp mokinių vyraujantį mikroklimatą. Apklausoje iš viso sudalyvavo 183 2-4-tų klasių mokiniai. Vaikų buvo klausiama apie jų bendrą savijautą klasėje, klasės draugiškumą, teiraujamasi apie jausmus, susijusius su nuotoliniu ugdymu. Taip pat buvo siekiama sužinoti, kaip mokiniams sekasi pamokų metu, dėl ko jie dažniausiai nerimauja būdami mokykloje ir į ką kreipiasi pagalbos susidūrę su sunkumais mokykloje.

Apibendrinus, pastebėta, kad mokykloje vyrauja geras mikroklimatas – dauguma moksleivių nori eiti į mokyklą, čia turi draugų, jaučiasi saugiai ir turi suaugusiųjų, kuriais pasitiki. Tačiau, kiek daugiau nei pusė moksleivių įvardino jaučiantys nerimą dėl galimo nuotolinio mokymosi, dauguma norėjo sugrįžti į mokyklą po karantino, iš ko galima daryti prielaidas, kad nuotolinis ugdymas moksleiviams kelia stresą. Analizuojant situacijas, dėl kurių moksleiviai jaučia nerimą, pastebėta, kad labiausiai tarp vaikų yra paplitusi nesėkmių bei klaidų baimė, taip pat, moksleiviai išreiškia ir pastabų bei kritikos baimę.

Remiantis apklausos rezultatais ir atsižvelgiant į konkrečios klasės poreikius, mokyklos psichologė - asistentė suteikė rekomendacijas mokytojams. Rekomendacijos suteiktos apie tinkamą grįžtamojo ryšio procesą, būdus galinčius padėti sumažinti mokinių kritikos bei klaidų baimes, priminta apie tinkamą komunikaciją, susidūrus su galima klasės nuotolinio ugdymo situacija, bei suteiktos kitos klasės aktualijas atspindinčios rekomendacijos. Pagal matomą poreikį, švietimo pagalbos specialistai taip pat vedė užsiėmimus apie saugumą, emocijų raišką.

Susipažinti su detalesniais mikroklimato apklausos rezultatais galite čia (spauskite)