Metodinė medžiaga

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose

https://www.vilniausppt.lt/itraukusis-ugdymas-2/

 

 

Rekomendacijos dėl programų pritaikymo:

Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendroji programa mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo

Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Internete: https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/itraukties-pletros-skyrius/itraukusis-ugdymas/pagalba-mokyklai-ir-mokytojui/

 

Heini Saraste Kalle Könkkölä

Žmogus su negalia irgi gali (iliustruotas žodynas apie negalias vaikams)

Internete: https://www.labiblioteka.lt/data/public/uploads/2020/12/zmogus-su-negalia-irgi-gali_pvz2-32305843009213855204.pdf

 

 

Metodinės priemonės

Stalo žaidimai „Išsibarsčiusios raidelės“ skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialaus ugdymo vaikams. Sudėtyje yra 8 kortelės su dviskiemeniais žodžiais ( 32 žodžiai) ir 128 kamšteliai su didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis. Kiekvienam žodžiui reikia atrinkti tinkamus kamštelius ir padėti žodžio apačioje. Žaidimas pasitarnaus mokant garsinės žodžių analizės, padės pažinti raides, pagerinti skaitymo ir rašymo įgūdžius. Vyresniame amžiuje galima naudoti balsių ir priebalsių diferenciacijai. Žaidžiant lavinama smulkioji motorika, tikslieji judesiai. Žaidimas skatina tausoti aplinką ir gamtinius išteklius. Žaidimą galima žaisti ir grupėse. Varžomasi tarpusavyje, kas greičiau sudės kuo daugiau žodžių.