Metodinė medžiaga

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose

https://www.vilniausppt.lt/itraukusis-ugdymas-2/

 

Rekomendacijos dėl programų pritaikymo:

Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendroji programa mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo

Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Internete: https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/itraukties-pletros-skyrius/itraukusis-ugdymas/pagalba-mokyklai-ir-mokytojui/

 

Heini Saraste Kalle Könkkölä

Žmogus su negalia irgi gali (iliustruotas žodynas apie negalias vaikams)

Internete: https://www.labiblioteka.lt/data/public/uploads/2020/12/zmogus-su-negalia-irgi-gali_pvz2-32305843009213855204.pdf