LEGO priemonės mokinių STEAM gebėjimų ugdymui

LEGO priemonės mokinių STEAM gebėjimų ugdymui

Projekto paraiška pateikta 2020 m. gruodžio mėn. Projekto įgyvendinimui lėšas skyrė Neformaliojo švietimo rėmimo fondas.