Mokykla - Erasmus+ projekto DICO+ Įtraukusis bendradarbiavimas ugdymo sistemoje partnerė (nuo 2019 m.)

„Erasmus+“ Strateginių partnerysčių projektas DICO+ (Įtraukusis bendradarbiavimas ugdymo sistemoje). 

Nuo 2019 m. mokykla dalyvavo tarptautiniame projekte. Su dideliu džiaugsmu ir pasididžiavimu galime pranešti, kad atlikus galutinės ataskaitos analizę, DICO+ projektas buvo atrinktas ir įvertintas kaip „tvirtas ir aktualus“ bei „pateikiantis aukštos kokybės įgyvendinimą ir rezultatus“. Projektas buvo pasirinktas kaip geros praktikos pavyzdys!

Šis pasirinkimas pabrėžia mūsų darbo turtingumą.
Tai geras ženklas ateities projektui, kaip nurodyta kokybinėje projekto analizėje.

Projekto esminis siekis – remiantis pamokos studijos metodika organizuoti mokymosi bendradarbiaujant veiklas ugdymo procese taip, kad gerėtų visų mokinių ugdymo rezultatai. Projektą įgyvendina Prancūzijos, Olandijos, Italijos, Ispanijos, Vengrijos, Rumunijos, Lietuvos ir Šveicarijos mokslininkai bei pradinio ugdymo pedagogai. 

Projekto medžiaga, nuoroda:

http://pod.dicoplus.eu/

Mokslininkų ir mokyklos mokytojų grupė iš Lietuvos su projekto koordinatore Prancūzijos Bretanės universiteto profesore Brigitte Gruson Erasmus+Dico+projekto baigiamojoje konferencijoje Kordoboje (Ispanija), 2021 m. liepos 6-7 d. 

Pamokos, kuriose mokomasi bendradarbiaujant.

Mokinių bendrų darbų pavyzdžiai.

Tyrimo apie mokinių požiūrį į mokymąsi bendradarbiaujant pristatymas mokyklos bendruomenei. Pranešėja - VDU Švietimo akademijos prof.dr. Daiva Jakavonytė Staškuvienė.