Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Ugdymo procese tikslingai taikomos gamtos ir technologinių mokslų priemonės. Įgytos patirtys aptariamos metodinės grupės posėdžiuose.

Medžiaga mokytojams (pamokų veiklų aprašai, mokymo priemonių ir įrangos sąrašas; gebėjimų ugdymas naudojantis 1-4 kl. įsigytomis priemonėmis):

https://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#5-8