Erasmus + projekto veiklos

Įgyvendinant Erasmus + projekto veiklas 2022 m. lapkričio 21-25 dienomis į mokyklą atvyko kolegės iš Ispanijos. Esther ir Azahara stebėjo skirtingų dalykų ugdomąją veiklą, dalyvavo integruotose veiklose. Taip pat domėjosi, kaip mokykloje  pritaikomas ugdymo turinys skirtingų gebėjimų ir poreikių turintiems vaikams, kaip į ugdymo procesą integruojamas tikslingas informacinių technologijų taikymas, kaip mokiniai įsitraukia į projektinę veiklą, aktyviai joje dalyvauja, apmąsto savo įgytą patirtį. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokyklos darbuotojai turėjo galimybę gilinti savo profesines žinias, plėtoti bendruosius gebėjimus bei reflektuoti savo patirtis.  

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos