Aktualijos
3a ir 3b klasių ekskursija
2a klasės pasaulio pažinimo pamoka.
2c klasės išvyka.
1b ir 1c klasių išvyka.
4a klasės mokinių dailės darbų paroda.
2b klasės mokinių darbai.
1a klasės mokinių darbai.
2a klasės mokinių išvyka.
Dailės ir technologijų pamoka.
4-ų klasių mokinių darbai.
2c klasės mokinių edukacinė pamoka.
Dailės ir technologijų pamokos darbai.