Medeinukų klubas

Apie Medeinukų klubą 

     Medeinukų klubo veikla skirta ugdyti mokinių pilietiškumą, bendruomeniškumą, savanorystę, visuomeninės veiklos pradmenis. Medeinukų klubo veikloje dalyvauja II-IV klasių mokinių atstovai. Mokiniai įsitraukia į mokyklai ir mokyklos bendruomenei aktualių ir reikšmingų klausimų sprendimą. Taip pat siūlo idėjas įvairiems mokykloje organizuojamiems renginiams, inicijuoja akcijas, diskutuoja aptardami svarbius  mokyklos bendruomenei klausimus. 2016–2017 m.m. Medeinukų klubo iniciatyva mokykloje antrus metus iš eilės organizuotos Paspirtukų varžybos. Į varžybas  įsitraukė ir pirmų klasių mokiniai. Taip pat mokiniai aktyviai skatino bendraamžius reikšti savo nuomonę apie mokykloje vykstančias parodas, vyko balsavimas atrenkant kūrybiškiausius darbus. Medeinukų klubas rekomendavo skaityti knygas, įsitraukti į mokyklos projektą „Medeinos skaitykla“.  Taip pat mokiniai aktyviai dalyvavo Suomijos START projekte, atstovavo mokyklą susitikime su Suomijos ambasadoriumi. 2017–2018 m. m. Mokiniai aktyviai dalyvavo projekto „Įdomus ir auginantis įtraukusis ugdymas“ veiklose ir projekto rezultatų pristatyme. Siūlė idėjas mokyklos renginiams organizuoti. Mokiniai aktyviai diskutavo aptardami svarbius klausimus apie tinkamo elgesio taisykles, patyčias, toleranciją ir kita. Medeinukų klubo iniciatyva mokykloje trečius metus iš eilės organizuotos Paspirtukų varžybos. Medeinukų klubo nariai per visus mokslo metus skatino bendraamžius reikšti savo nuomonę apie mokykloje vykstančias kūrybinių darbų parodas, vyko balsavimas atrenkant kūrybiškiausius darbus. Medeinukų klubas įsitraukė į veiklas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui paminėti: rinko medžiagą ir parengė įdomios informacijos apie Lietuvos gyvūnus, rengė scenarijų ir vedė šventinius renginius, gamino senovinį lietuvių liaudies žaidimą „Kvirkatą“. 2018-2019 m.m. Medeinukų klubo nariai vykdė mokyklos mokinių apklausą dėl uniformų dėvėjimo. Taip pat mokiniai domėjosi ne tik bendraamžių, bet ir mokyklos mokytojų fiziniu aktyvumu: vykdė apklausas apie sveikatą ir jos stiprinimą. Medeinukai įsitraukė į skaitymo strategijų naudojimo ugdymo procese sklaidą: parengė skaitymo strategijų korteles (jas laminavo) ir pateikė klasėms.

Sveikatingumo takas

     Kūrybiškų ir išradingų Medeinukų klubo narių sukurtas Sveikatingumo takas skirtas mokinių ir mokytojų sveikatingumo skatinimui. Takas sudarytas iš užduočių rinkinių/patarimų, kaip sportuoti: Beržų užduotys, Kadagio užduotys, Kalnelių užduotys, Šermukšnio užduotys, Liepų užduotys, Ąžuolo užduotys. 

Medeinukų klubo narių sukurtas plakatas, primenantis, kokių savybių reikia, kad mokinių elgesys pamokoje būtų pozityvus.Tikslas - stiprinti mokyklos bendruomenę ir mokinių mokymosi motyvaciją.

 

Atnaujinta: 2024-03-20
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.00 - 11.45
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50