Sveikinimai
Specialiosios klasės mokinės pasiekimai.
Respublikinis vaikų kūrybos konkursas.
Mokyklos 29-ojo gimtadienio sveikinimai video formatu.
Specialiųjų klasių darbai.
Neformalaus ugdymo veiklų pristatymas.