Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos nuostatai 2021-01-13 01:44:19 6.68 MB
Uniformos dėvėjimo mokykloje tvarka 2021-01-13 01:44:20 30.22 KB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, aprūpinimo, naudojimo tvarkos aprašas 2021-01-13 01:44:20 72.77 KB
Švietimo pagalbos specialistų ir pedagogų bendradarbiavimo modelis 2021-09-27 16:46:53 53.05 KB
Tvarkos
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-02-14 08:57:44 1.67 MB
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu aprašas 2024-02-14 08:57:44 18.62 KB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-02-14 08:57:44 49 KB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-02-14 08:57:44 98.04 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2024-02-14 08:57:44 19.35 KB
Mobiliųjų telefonų, ausinukų ir kitų išmaniųjų įrenginių naudojimo mokykloje tvarka 2024-02-14 08:57:44 446.08 KB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2024-02-14 08:57:44 33.04 KB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos elektroninio dienyno naudojimo tvarka 2024-02-14 08:57:44 888.25 KB
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-02-14 08:57:44 127.5 KB

Atnaujinta: 2024-03-20
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.00 - 11.45
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50